اسپند روی آتش

دوشنبه 8 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 08:20 ب.ظ

دیتا های الکی...

چرا؟! واقعاً چرا؟

من نمی فهمم  چه معنی میدهد در همه ی فرمهای مربوط به مشخصات افراد که در اداره جات باید پر کنیم و تحویل بدهیم، بعد از پرسیدن از نام و نام خانوادگی، نام پدرمان پرسیده می شود؟ و بعد تاریخ تولد؟ و شماره شناسنامه وکد ملی و بعد دین و مذهب و وضعیت تاهل؟و ... تازه خدا نکند متاهل باشی تا چندتا فرم اضافه هم آوار نشود روی سرت!

این در حالیست که اغلب بیشتر اطلاعاتی که از کف ما می برند به هیچ دردشان نمی خورد مگر درد و مرض فضولی!!!!

من نمی دانم آخر آنها به نام پدر ما چه کار دارند؟شاید نام پدر من اوغلان قلی بود! همه باید بدانند؟! شاید زرتشتی باشم و دلم نخواهد کسی باخبر باشد،شاید در دارقوزآباد علیا متولد شده باشم!

 شاید بخواهم وضعیت تاهلم را مخفی نگه دارم ، وقتی دخلی ندارد به هدف این فرم های کذایی!


امان از اطلاعات بی خودی که فقط خزانه ی آمارداری آمار دهندگان فضول را غنی می کند ، علاوه بر آپ دیت کردن احوالات ما در ، س ازم ان  اط ل اع ات  کشور و دیگر هیچ...

شاید هم من زیاد سخت میگیرم!

 

پ.ن 1: در حال خواندن " ویران می آیی" حسین سناپور هستم.  :)

پ.ن 2 : در تدارک سفرهای استانی به مناسبت تعطیلات ارتحالیدی هستم. :))

پ.ن 3 : چه کسی به سیمین تنان حسودی اش می شود؟!  :/

پ.ن 4 : چون دوست دشمن است! آخه ادعای الکی چرا؟!  :(