اسپند روی آتش

شنبه 24 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 11:45 ب.ظ

از ظن خود

میخواهند فردا بروند روبروی تالار وحدت در مراسم تشییع جنازه شرکت کنند... در این خیل عظیم هفتادو دو ملت اینطور که پیداست ، از سیاسی ترین دوستانم تا هپروتی ترین حضور فعال خواهند داشت!

عکس پروفایل خیلی هاشان مخصوصا هپروتی ها صفحه سیاه یا عکسی از آن مرحوم است.

هنرمندی جان به جان آفرین تسلیم کرده که حتما هوادارانی داشته که در سوگش اشکی بریزند و زانوی غمی به بغل بگیرند. هر کدامشان دلیل خاصی دارند . خیلیها شان هم حتا ممکن است برای سرگرمی راه تشییع جنازه پیش گرفته باشند. اما از میان این خیل عظیم، تحلیلهای دوستان سیاسی خاص تر و خنده دار تر است! ... دوست سیاسی در اعتراض به پارازیتهایی که منجر به سرطان میشوند در این تجمعات حضور یافته است! و کل تجمعات شکل گرفته تا اکنون برای هجرت آن مرحوم را اعتراض سیاسی خودجوش مردم می داند!!!

چیزی ندارم بگویم به این افراد.... فقط :کدام مردم؟ کدام دغدغه؟ یعنی واقعا هنوز سطح دغدغه پیدا نیست؟!!!