اسپند روی آتش

شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1390 ساعت 11:55 ق.ظ

چراغهای رابطه پیدایند!

 

خیلی عمیق در فکر فرو رفته ام! تصاویر لیلا ، گلشیفته، سوسن، شهره، پرستو ، مسیح، شیوا، فرهادی ، فراهانی ، بازرگان ، شریعتی ، گنجی ، معروفی، نوری زاد و ... همه در ملغمه ی ذهنم در هم آمیخته... به خودم می آیم با گرمایی که از تنور مکانیکی نانوایی تنوره میکشد و چهره ام را می نوازد در تقابل با سرمای زمستانی، که از پشت سر بر جمجمه ام می کوبد!...
یک چانه ی خمیر پهن شده است بر آن صفحه ی داغ دوار که گرمایش گویی یکسان نیست در تمام نقاط! ذرات آسیاب شده ی گندم در  راه کمالِ نان شدن اند، که در سیاهی مرگ مدفون می شوند! ...
صدایی بیشتر به خود می آوردم : خانوم چندتا؟!!! 

 

گویی گرمایَش یکسان نیست در تمامی نقاط... چراغ های رابطه پیدایند!